Σχηματισμός του Μέλλοντα

Για να συνηθίσεις το σχηματισμό του μέλλοντα
στα αρχαία ελληνικά υπάρχουν κι αυτές οι ασκήσεις:
1η άσκηση
2η άσκηση
3η άσκηση

1 σχόλιο:

Γράφετε τα σχόλιά σας με ελληνικούς χαρακτήρες. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια.
Για λόγους ασφαλείας το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από τη σχετική θεώρηση.