Μελετώντας το βιβλίο ιστορίας

Κάθε βιβλίο είναι μια πηγή πληροφοριών.
Εμείς ως αναγνώστες πρέπει να βρούμε τις πληροφορίες αυτές και να τις κατανοήσουμε.
Για να κατανοήσουμε, λοιπόν, τις πληροφορίες κάνουμε διάφορες ερωτήσεις και σημειώνουμε τις απαντήσεις που βρίσκουμε στο βιβλίο.

Μελετώντας ένα βιβλίο Ιστορίας μελετάμε στην ουσία τον πολιτισμό κάποιου λαού στο παρελθόν με άλλα λόγια φωτίζουμε κάποιες στιγμές από τη ζωή τους.
Έτσι, οι κύριες ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε, διαβάζοντας το βιβλίο της Ιστορίας είναι:

1.      τι, δηλαδή για ποιο γεγονός διαβάζουμε;
2.      πού έγινε;
3.      πότε έγινε;
4.      από ποιους;
5.      γιατί έγινε το γεγονός αυτό;

Στην πρώτη ερώτηση το βιβλίο μας δίνει την απαραίτητη πληροφορία με τον πλαγιότιτλο. Μερικές παράγραφοι δεν έχουν πλαγιότιτλο, οπότε τον βάζουμε εμείς. Κάνουμε τις παραπάνω ερωτήσεις, σημειώνουμε τις απαντήσεις και υπογραμμίζουμε τις λέξεις κλειδιά.
Ας κάνουμε μια μικρή εφαρμογή διαβάζοντας τη δεύτερη παράγραφο του μαθήματος η οποία δεν έχει πλαγιότιτλο, κάνοντας τις ερωτήσεις:

Σε όλα σχεδόν τα νησιά των Κυκλάδων η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως οικισμούς, όχι εκτεταμένους, της 3ης χιλιετίας π.Χ. Κάθε οικισμός φαίνεται ότι αναπτυσσόταν αυτόνομα και δεν υπήρχε κανένα είδος κεντρικής εξουσίας. Αρχικά οι οικισμοί σχηματίζονται κοντά στη θάλασσα ή στα πρανή χαμηλών λόφων. // Περίπου το 2300 π.Χ. ορισμένοι οικισμοί οχυρώνονται (Αγία Ειρήνη στην Κέα), άλλοι καταστρέφονται και ξαναχτίζονται οχυρωμένοι (Φυλακωπή στη Μήλο), ενώ άλλοι χτίζονται σε υψηλούς λόφους μακριά από τη θάλασσα (Καστρί Σύρου). Αυτό φανερώνει κάποια αναστάτωση της ζωής από την παρουσία νέων πληθυσμών, που προέρχονται πιθανόν από τη Μικρά Ασία. Γρήγορα όμως τα νησιά ξαναβρίσκουν το ρυθμό της ζωής τους.

1.    τι, δηλαδή για ποιο γεγονός διαβάζουμε; οικισμούς > βρέθηκαν οικισμοί, όχι εκτεταμένοι, Κάθε οικισμός αναπτυσσόταν αυτόνομα, χωρίς κεντρική εξουσία, κοντά στη θάλασσα ή στα πρανή χαμηλών λόφων
2.      πού; στις Κυκλάδες
3.      πότε έγινε αυτό το γεγονός; 3η χιλιετία
4.      από ποιους; Κυκλαδίτες
5.      γιατί έγινε το γεγονός αυτό; -

1.      τι, δηλαδή για ποιο γεγονός διαβάζουμε; οικισμούς > ορισμένοι οικισμοί οχυρώνονται, χτίζονται σε υψηλούς λόφους μακριά από τη θάλασσα
2.      πού; στις Κυκλάδες
3.      πότε έγινε αυτό το γεγονός; Περίπου το 2300 π.Χ
4.      από ποιους; Κυκλαδίτες
5.   γιατί έγινε το γεγονός αυτό; παρουσία νέων πληθυσμών, που προέρχονται πιθανόν από τη Μικρά Ασία. Γρήγορα όμως τα νησιά ξαναβρίσκουν το ρυθμό της ζωής τους.

Ελπίζω οι οδηγίες να φανούν χρήσιμες. Στη διάρκεια των μαθημάτων θα εξασκηθούμε περισσότερο.

1 σχόλιο:

Γράφετε τα σχόλιά σας με ελληνικούς χαρακτήρες. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια.
Για λόγους ασφαλείας το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από τη σχετική θεώρηση.